CUTCUTBYBIG บริการ ตัดต้นไม้ ตัดหญ้า ปูหญ้า เคลียร์พื้น

รับตัดแต่งกิ่งไม้ใกล้บ้าน แต่งกิ่งไม้ใกล้สายไฟ รับขุดตอ รับโค่นต้นไม้บริการรับตัดต้นไม้ รับตัดแต่งต้นไม้ ตัดแต่งกิ่ง รับโค่นต้นไม้ใหญ่ ขุกราก รับกำจัดวัชพืช รับเคลียพื้นทีวาง่รกร้าง มีบริการตัดพร้อมขนย้ายกิ่งไม้ทิ้งให้เรียบร้อย

รับตัดต้นโพธิ์ ต้นไทร ทุกขนาดเล็ก-ใหญ่
    ระยะเวลา : อย่างน้อย 1 วัน (เวลากลางวันเท่านั้น) ขึ้นอยู่กับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของลำต้น
    การทำงาน :ทำพิธีในช่วงเช้า พร้อมตัดกิ่งก้านสาขาออก แล้วตัดลำต้นให้สามารถใส่รถบรรทุกได้ ในส่วนของรากฝังดิน ใช้รถแมคโคร ขุด เมื่อขุดเสร็จแล้วนำดินมาเท กลบ เพื่อปรับพื้นดิน
    การขนย้าย : ใช้รถบรรทุก 6-10 ล้อ
    ค่าใช้จ่าย : ตามขนาดของลำต้นและพื้นที่
ต้นโพธิ์ศักดิ์สิทธิ์
Image.aspxรับตัดแต่ง ตัดต้นไม้ พร้อมขนไปทิ้ง
  ระยะเวลา : อย่างน้อย 1 วัน (เวลากลางวันเท่านั้น) ขึ้นอยู่กับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของลำต้น
    การทำงาน : ทำพิธีในช่วงเช้า พร้อมตัดกิ่งก้านสาขาออก แล้วตัดลำต้นให้สามารถใส่รถบรรทุกได้ ในส่วนของรากฝังดิน ใช้รถแมคโคร ขุด เมื่อขุดเสร็จแล้วนำดินมาเท กลบ เพื่อปรับพื้นดิน
    การขนย้าย : ใช้รถบรรทุก 4-10 ล้อ
    ค่าใช้จ่าย : ตามขนาดของลำต้นและพื้นที่

รับตัดหญ้า ปูสนาม ดูแลสวนจัดสวน ปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์

รับจ้างตัดหญ้า เก็บเศษหญ้าเศษใบไม้ พรวนดินใส่ปุ๋ย ต้นไม้ตามบ้านเราดูแลให้ราคาเป็นกันเอง เครื่องมือพร้อม ตกลงราคาก่อนทำงาน

    ระยะเวลา : ขึ้นอยู่กับพื้นที่
    การทำงาน : ใช้เครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย ตัดหญ้าที่สูงกว่าระดับ 10 นิ้ว แล้วใช้รถตัิดหญ้าตัดอีกรอบเพื่อให้สวยงาม
    ค่าใช้จ่าย : ตามพื้นที่ของสนามหญ้า

l_133178317565
demolituion

 รับเคลียร์พื้นที่รกร้าง ทุบตึก ถมดิน ปรับดิน

รับเคลียร์พื้นที่ ทำความสะอาดบ้านร้าง ย้ายบ้าน ขนของ รื้อถอนบ้าน อาคาร ตึก สำนักงาน ถมดิน ปรับพื้นดิน

    ระยะเวลา : ขึ้นอยู่กับพื้นที่
    การทำงาน : กำหนดขั้นตอนในการทำงานเพื่อให้ใช้ระยะเวลาเร็วที่สุด กำหนดตามหน้างาน เนื่องจากแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกัน
    การขนย้าย : ใช้รถบรรทุก 4-10 ล้อ
    ค่าใช้จ่าย : ตามขนาดของลำต้นและพื้นที่

ประเภทบริการ                        รายการ                          อัตตราค่าบริการ                   

1. ตัดต้นไม้ กิ่งไม้

1. บริเวณที่ไม่มีสิ่งกีดขวาง

 ขนาดรอบโคนต้นไม่เกิน 100 ซม. ต้นละ
    ขนาดรอบโคนต้น 101-150 ซม. ต้นละ
    ขนาดรอบโคนต้น 151-200 ซม. ต้นละ
    ขนาดรอบโคนต้น 201-250 ซม. ต้นละ
    ขนาดรอบโคนต้น 251-300 ซม. ต้นละ
    ขนาดรอบโคนต้น 301 ซม.ขึ้นไป ต้นละ

2. บริเวณที่จำกัดหรือมีสิ่งกีดขวาง
    ขนาดรอบโคนต้นไม่เกิน 100 ซม. ต้นละ
    ขนาดรอบโคนต้น 101-150 ซม. ต้นละ
    ขนาดรอบโคนต้น 151-200 ซม. ต้นละ
    ขนาดรอบโคนต้น 201-250 ซม. ต้นละ
    ขนาดรอบโคนต้น 251-300 ซม. ต้นละ
    ขนาดรอบโคนต้น 301 ซม.ขึ้นไป ต้นละ

 

200
500
800
1,000
1,400
1,700

 

400
1,000
1,600
2,200
2,800
3,400

2. ขุดโคนต้นไม้ที่ตัดแล้ว

    ขนาดรอบโคนต้น 50-100 ซม. ต้นละ
    ขนาดรอบโคนต้น 101-150 ซม. ต้นละ
    ขนาดรอบโคนต้น 151-200 ซม. ต้นละ
    ขนาดรอบโคนต้น 201-250 ซม. ต้นละ
    ขนาดรอบโคนต้น 251-300 ซม. ต้นละ
    ขนาดรอบโคนต้น 301 ซม.ขึ้นไป ต้นละ

600
1,000
1,400
2,000
3,000
4,000

3. ค่าเก็บขน

    ระยะทางไม่เกิน 10 กิโลเมตร เที่ยวละ
    เกิน 10 กิโลเมตรขึ้นไป เที่ยวละ
    (เศษของกิโลเมตรให้คิดเต็ม 1 กิโลเมตร)

500
700

ผลงานของเรา

.